DENUO-STEEN

Stichting DeNuo-steen

 

 

  

 

Welkom

U bevindt zich op de website van de Stichting DeNuo, die gebruikt natuursteen afkomstig van grafstenen een nieuw en tweede leven: DeNuo (een tweede keer) wil geven. 

Stichting DeNuo heeft als doelstelling het aspect: duurzaamheid en een activiteit van de stichting is het verbrijzelen of storten van natuursteen voorkomen door hergebruik en verdere uitholling van de aarde beperken. Zie ook onze folder.

Kortom, People, Planet & Profit.

De onderbouwing van haar activiteit tot hergebruik vindt haar grondslag in aspecten als onnodig transport vanuit het buitenland voorkomen en het beperken van het verbruik van brandstofkosten en uitstoot van CO2- gas.

Daarnaast wordt inhoud aan het aspect: duurzaamheid gegeven door kwalitatief, goede en duurzame grondstoffen opnieuw toe te passen.

Als laatste gaat het om een eerlijk product.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het item/keuzetoets: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Kortom, kiezen voor een DeNuo-steen is een bewuste, herkenbare en betaalbare (lees= goedkopere) keuze !

Het afgebeelde fotomateriaal geeft slechts een indruk van grafmonumenten die beschikbaar zijn of vrijkomen, de foto' s worden geregeld geactualiseerd. 

 

Reuse, Reduce, Recycle