DENUO-STEEN

Intake

Om Stichting DeNuo een juiste offerte te laten uitbrengen zijn uw persoonlijke gegevens en de maatvoering van het staande gedenkteken essentieel, het verzoek aan u is om dit intake- formulier zorgvuldig in te vullen.

De link voor het in te vullen intake- formulier: 01102014 Intakeformulier

 

 

 

 

Reuse, Reduce, Recycle