DENUO-STEEN

Contact

Stichting DeNuo

de heren Ben Bakkenes en Jan Oosting

correspondentie- adres: p/a Parallelweg 4

7772 SB  HARDENBERG

Netherlands

Telefoon Nationaal: 0523 – 677200 of 0523 – 264228 (’ s avonds na 19:30 uur tot 22:30 uur op werkdagen altijd bereikbaar)

Telefoon Internationaal: (+31) 523 – 677200 of (+31) 523 – 264228 (‘ s avonds na 19:30 uur tot 22:30 uur op werkdagen altijd bereikbaar)

Email- adres: info@denuo-steen.nl (24 uur per dag bereikbaar)

Bankrekeningnummer: RABO- nummer: NL 91 RABO 0162 1367 30 EUR

Voornemen tot inschrijving bij de Kamer van Koophandel onder naam en nummer:

Voornemen tot het behalen van het keurmerk natuursteen van de overheid, nummer:

Reuse, Reduce, Recycle