DENUO-STEEN

DeNuo-model

Als geïnteresseerde en milieubewuste consument heeft u al het kenmerkende logo op de website en de sub- bladen/keuzeknoppen gezien, daarmee weet en vormt het voor u een garantie dat het om een gerecycled product gaat.

In het logo is onze aarde afgebeeld, de aarde waarop wij leven en waar wij van afhankelijk zijn en waarbij grondstoffen eindig zijn.

Ons groene logo treft u altijd aan de zijkant van de steen links onder aan, niet overheersend en altijd herkenbaar. Voor u als consument en de bezoekers van een graf is duidelijk dat het gaat om een gerecycled product, de nabestaanden of rechthebbenden van het graf hebben doelbewust voor een product van de Stichting DeNuo; een DeNuo-steen gekozen.

Op aanvraag zijn verklaringen tussen eigenaren en beheerders en Stichting  DeNuo over de herkomst van natuursteen of andere materialen in te zien.

Ook ziet u op het DeNuo-model aan de linkerzijde van de gedenksteen een opening in de vorm van een half hart dat ontbreekt. Ben Bakkenes en Jan Oosting willen hiermee symboliseren; het afgebroken leven en het gemis van een dierbare dat in het halve hart juist weer zichtbaar wordt.

Ook hier geldt dat de hartvormige uitsparing ook aan de rechterzijde kan worden gemaakt.

Bij een dubbel graf vormen twee staande DeNuo-stenen zichtbaar een hart ondanks de afwezigheid van de overleden dierbaren.  

Type de link voor het DeNuomodel, uitvoeringen en natuursteensoorten: 01102014 Afbeelding denuosteen maatvoering en natuursteensoorten

 

De Denuo- steen waarbij de items verbondenheid in liefde (hart) en in het geloof tot uiting zijn gekomen. Uiteraard kunnen items wijzigen en zijn geheel afhankelijk van de opdrachtgever.

Reuse, Reduce, Recycle