DENUO-STEEN

MVO

Ben Bakkenes en Jan Oosting van Stichting DeNuo hechten grote waarde aan People, Planet & Profit door het recyclen van natuursteen.

Het recyclen is op te maken uit haar logo en doelstelling n.l.:’’Het verbrijzelen van natuursteen voorkomen door hergebruik waardoor uitholling van de aarde wordt beperkt.’’

Om op een verantwoorde wijze bezig te zijn werkt Stichting DeNuo volgens een MVO- plan (link maken met dit MVO- plan, hoeft niet volledig op de website vermeld te worden).

In jaarverslagen worden de werkzaamheden van Stichting DeNuo verantwoord en worden actie- en verbeterpunten vermeld in een jaarlijks op te stellen werkplan.

Alle jaarverslagen en werkplan zijn digitaal vanaf de website te raadplegen.

Reuse, Reduce, Recycle