DENUO-STEEN

Wie zijn wij

Ben Bakkenes en Jan Oosting vinden het een gemiste kans om natuursteen te verbrijzelen  en als funderingslaag in de constructie van wegen of dijken te gebruiken.

Woensdag 19 november 2014 is in de Stentor aandacht besteed aan Stichting Denuo- steen en de samenwerking met de gemeente Zwolle om vanaf 1 januari 2015 vrijgekomen grafmonumenten niet meer te vernietigen, maar - zo mogelijk - te hergebruiken. 

Zie ook de link: http//www.destentor.nl/zwolle/tweede-leven-voor-gebruikte-grafstenen-1.4634686

 

 Ben Bakkenes  Jan Oosting
Reuse, Reduce, Recycle